Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. W Polsce co roku z różnych przyczyn […]
Nadciśnienie tętnicze jest wg Światowej Organizacji Zdrowia najważniejszym czynnikiem ryzyka odpowiadzialnego za zgony.W 2000 roku chorowało […]
Choroba niedokrwienna serca (ChNS) jest szerokim pojęciem obejmującym wszystkie stany niedostatecznego zaopatrzenia mięśnia sercowego w tlen […]